Huisreglement

 1. Dit reglement wordt aan iedere cliënt overhandigd bij aanvang van de therapie, training of cursus.
 1. De fysiotherapeuten van de centra gaan ervan uit dat u zich conformeert aan dit huisreglement.
 1. Deelname aan een training of een cursus gebeurt op eigen risico.
 1. Het centrum kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade, letsel, ongeval of daaruit voortvloeiende gevolgen.
 1. Een centrum is nimmer verantwoordelijk voor vermissing of schade aan, zowel direct als indirect, goederen van patiënten en/of cliënten.
 1. Een centrum beschikt over een klachtenprocedure
 1. Afzeggen van een afspraak dient minimaal 24 uur van tevoren te gebeuren. Bij niet of niet tijdig afzeggen wordt 75% van het tarief van de voorgenomen behandeling cq dienstverlening in rekening gebracht.
 1. Preventieve diensten zijn in veel gevallen voor rekening deelnemer. Uw fysiotherapeut kan u hierover nader informeren.
 1. Een ArbeidsRevalidatieTraining is in veel gevallen voor rekening van de werkgever. Uw revalidatietherapeut kan u hierover nader informeren.
 1. Het verschuldigde bedrag voor de cursus en/of abonnement wordt middels een éénmalige automatische incasso van uw rekening afgeschreven. Of: middels vooraf afgesproken termijnen.
 1. Teruggave van het cursus en/of abonnementsgeld is niet mogelijk
 1. De training en/of cursus vindt plaats in kleine groepen in de oefenzaal cq trainingszaal.
 1. Bij deelname aan een training en/of cursus wordt u geacht makkelijk zittende kleding, bijvoorkeur sportkleding, te dragen alsmede schone sportschoenen.
 1. U wordt verzocht een handdoek mee te brengen tijdens de training en/of cursus, i.v.m. hygiëne.
 1. Geregistreerde gegevens worden behandeld conform het gestelde in de wet persoonsregistratie. Een centrum heeft zich aangemeld bij de registratiekamer.
 2. De inschrijving voor een training en/of cursus is strikt persoonlijk en met het plaatsen van uw handtekening op het inschrijvingsformulier en/of behandelovereenkomst gaat u akkoord met deze bepalingen.
 1. Tijdens de eerste bijeenkomst ontvangt u een persoonlijke cursusmap die u mag houden. Deze cursusmap bevat informatie die tijdens de cursus besproken wordt.
 1. Er is (geen)* mogelijkheid tot douchen
 1. Er zijn (geen)* (twee)* kleedruimtes, één voor heren en één voor dames
 1. Er mogen per trainings- / cursus periode twee gemiste trainingen worden ingehaald. Samen met de begeleidende fysiotherapeut wordt bekeken op welke wijze en wanneer de gemiste trainingen ingehaald kunnen worden.

* = afhankelijk van het centrum